PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI/DORADZTWO TECHNICZNE

ADAM MICKIEWICZ - adam.mickiewicz@novol.pl
Polska Zachodnia
tel: 691 724 600

MAREK BARTOSZEK - marek.bartoszek@novol.pl
Polska Wschodnia
tel: 693 932 272